Od dnia 1 września 2022r., wzorem lat ubiegłych, podczas transportu dzieci do Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Kolnie, opiekę nad dowożonymi przedszkolakami i uczniami sprawować będą opiekunki.