Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/2218_HARMONOGRAM_WYWOZU_ODPADOW_ZMIESZANYCH_I_SEGREGOWANYCH_GMINA_KOLNO_2021_ROK.pdf