W dniu 04 sierpnia 2014r. w Urzędzie Gminy Kolno podpisano umowę realizację zadania pt. „Budowa sali gimnastycznej w Kolnie”.

Zadanie realizować będzie Konsorcjum:
lider konsorcjum: Zakład Usług Inwestycyjnych INWEST – SERWIS Wojciech Grochowski
konsorcjant: INWEST-SERWIS Sp. z o.o. z Olsztyna.

Umowę w imieniu Gminy Kolno podpisał Henryk Duda - Wójta Gminy Kolno, przy kontrasygnacie Iwony Brzuśkiewicz - Skarbnika Gminy Kolno a w imieniu Konsorcjum Wojciech Grochowski.
Inwestycja realizowana będzie do dnia 15.10.2015r.- za kwotę 5 397 467,39 zł brutto.

Wójt
/-/ Henryk Duda

 

01

 

02