Szczegółowe informacje pod adresem: https://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/3211_Zarzadzenie_20_2022_Wojta_GK.pdf oraz https://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/3212_Zalaczniik_Zarzadzenie_20_2022_Wojta_GK.pdf