W dniu 03/12/2021 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kolno, w zakładce: Zarządzenia Wójta, opublikowane zostało Zarządzenie nr 91/2021 Wójta Gminy Kolno z dnia 03.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminy Kolno przeznaczonej do oddania w użyczenie i dzierżawę na okres 3 lat