Stan jakości wody na terenie Powiatu Olsztyńskiego był tematem posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się dziś - 5 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Skład Zespołu pod przewodnictwem Starosty Olsztyńskiego - Pani Małgorzaty Chyziak został poszerzony o przedstawicieli gmin oraz lokalnych wodociągów.

Więcej informacji na stronie internetowej Powiatu Olsztyńskiego pod adresem:

http://www.powiat-olsztynski.pl/debata-o-stanie-jakosci-wody