Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.

 Zarządzenie 15/2016 z dnia 25 lutego 2016r.