Szanowne Sołtyski, Szanowni Sołtysi z Gminy Kolno

Dziękujemy, za dobrą współpracę, Państwa zaangażowanie i liczne inicjatywy, które przekładają się na rozwój sołectw oraz realizację potrzeb ich mieszkańców. Życzymy wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, dużo zdrowia, a przede wszystkim satysfakcji i wytrwałości w pełnieniu tak ważnej funkcji.

Piotr Szulc – Wójt Gminy Kolno,
Beata Harań – Sekretarz Gminy Kolno,
Iwona Brzuśkiewicz – Skarbnik Gminy Kolno,
Pracownicy Urzędu Gminy Kolno

dzien soltysa