Szanowni Państwo !

W związku z możliwością wystąpienia na obszarze Gminy Kolno gwałtownych zdarzeń pogodowych (najbliższy weekend) zaleca się mieszkańcom oraz osobom czasowo przebywającym na terenie gminy

 • unikania przebywania na otwartej przestrzeni
 • zamknięcia okien (w razie konieczności odpowiedniego zabezpieczenia)
 • z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usunięcia (lub zabezpieczenia) przedmiotów, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (donice, suszarki do prania, karmniki, meble itp.)
 • nie stania pod drzewami, nie podchodzenia blisko budynków, nie zatrzymywania się pod trakcjami elektrycznymi, szyldami, tablicami reklamowymi, rusztowaniami itp.
 • nie parkowania pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych itp.
 • podczas jazdy samochodem zachowania szczególnej ostrożności przy wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej ekranami, budynkami lub drzewami
 • zapewnienia bezpieczeństwa zwierzętom, które trzymane są na dworze, zamknięcia ich w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach
 • posiadania uzupełnionej apteczki pierwszej pomocy
 • nie przebywania na otwartych zbiornikach wodnych (pływanie łodzią, kajakiem)
 • na wypadek ewakuacji przygotowania w bezpiecznym miejscu lekarstw, dowodów tożsamości, kosztowności, pieniądzy, dokumentów dotyczących domu i posiadanych gruntów, dokumentacji działalności gospodarczej i polis ubezpieczeniowych
 • silny wiatr grozi zerwaniem linii wysokiego napięcia i brakiem dostaw prądu – posiadania w domu świec z zapałkami, latarki na dynamo lub na baterie, agregatu prądotwórczego, radia na baterie, zapasowych baterii; naładowanego telefonu komórkowego
 • słuchania prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów

Telefony alarmowe w razie niebezpieczeństwa:

 • 112 – numer alarmowy
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja

                                                                                 WÓJT GMINY KOLNO

                                                                             podpis właściwy

                                                                             Piotr Szulc