INFORMACJA

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Wójt Gminy Kolno informuje, iż Gmina Kolno przystępuje do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie.

Informacje dotyczące szczegółów w zakresie zasad zakupu węgla przez mieszkańców Gminy Kolno zostaną wkrótce zamieszczone na portalu informacyjnym Gminy Kolno :  www.kolno-gmina.pl i na stronie BIP Kolno w zakładce aktualności i informacje.

Wójt Gminy Kolno
podpis właściwy
/-/ Piotr Szulc

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych