Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem:

http://federacja.com.pl/site2/stmig-2022.html