Zebranie wiejskie

 

W dniu 30.06.2022 r. (czwartek) o godz. 18:00 odbędzie się zebranie Mieszkańców Sołectwa Kolno.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania;
  2. Zgłaszanie przedsięwzięć proponowanych do zmiany i dyskusja nad zmianami funduszu sołeckiego w 2022 roku;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022;
  4. Sprawy różne;
  5. Zakończenie zebrania.

Zebranie odbędzie się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie.

 

Sołtys
Sołectwa Kolno
/-/ Wiesław Bachmura