polskilad

 

Mamy to!

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji dnia 30.05.2022 r. o godzinie 10:00 ogłosił wyniki naboru wniosków II Edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Gmina Kolno otrzymała 4 750 000,00 złotych !!!

W ramach pozyskanego dofinansowania Gmina Kolno planuje budowę dwóch nowych stacji uzdatniania wody w miejscowościach Tejstymy oraz Lutry oraz modenizację stacji uzdatniania wody w Samławkach. Istniejące stacje uzdatniania wody w Lutrach oraz Tejstymach są na tyle zdegradowane, że ich odbudowa jest niezbędna do zapewnienia dostawy wody mieszkańcom Gminy Kolno. Trzecia stacja, na którą Gmina pozyskała dofinansowanie jest na tyle w dobrym stanie, że wystaczy jej modernizacja. Prace ujęte we wniosku o dofinansowanie dotyczyć będą zarówno budynków stacji uzdatniania wody jak i zmiany i modernizacji technologi ich funkcjonowania.

Wyniki naboru wniosków można sprawdzić pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-ii-naboru