Dnia 16 grudnia 2021 r. w remizie strażackiej OSP Kolno Dyrektor Oddziału Regionalnego w Olsztynie – Henryk Żuchowski, przekazał torbę ratownictwa przedlekarskiego, ufundowaną przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie

Torba medyczna stanowi podstawowe wyposażenie strażaków ochotników, umożliwiające prowadzenie działań z zakresu ratownictwa medycznego. Jest ona wyposażona m.in. w bandaże, opatrunki, koc termiczny, preparaty do dezynfekcji, kołnierze ortopedyczne. Wyposażenie torby pozwoli jednostce OSP udzielać skutecznej pomocy przedmedycznej, przez strażaków przeszkolonych w tym zakresie, niejednokrotnie decydując o zdrowiu i życiu ludzkim. Ochotnicy Straży Pożarnej niejednokrotnie przybywają pierwsi na miejsce wypadku i stają się jedyną szansą na udzielenie poszkodowanym pomocy, jeszcze przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego. Z uwagi na tereny rolnicze naszej gminy i coraz większą mechanizację rolnictwa, zestaw będzie służył również rolnikom-ofiarom wypadków przy pracy rolniczej.

Z okazji 30 – lecia istnienia KRUS w Olsztynie Dyrektor Oddziału – Henryk Żuchowski wręczył, także okazjonalny medal Wójtowi Gminy Kolno.

W przekazaniu torby wzięli udział: Dyrektor Oddziału Regionalnego w Olsztynie Henryk Żuchowski, Wójt Gminy Kolno – Piotr Szulc, Prezes OSP Kolno Zbigniew Łokuciejewski, Strażak OSP Kolno – Mariusz Marczak, Strażak OSP Kolno – Mariusz Stankiewicz.