W dniu 14 grudnia 2021 r. odbyła się XLIV Sesja Zwyczajna Rady Gminy Kolno z planowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Kolno.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami.
 4. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi na zapytania radnych.
 5. Wystąpienia sołtysów.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę nr 1/5/2018 Rady Gminy Kolno z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kolno.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym i sołtysom.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kolno.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/189/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kolno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia i zamknięcie obrad sesji.

Dodatkowo do porządku obrad zostały wprowadzone trzy projekty uchwał:

1. Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/206/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021 – 2037.

2. Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno

na lata 2021 – 2037.

3. Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2021 rok.

 

 

 

Podczas sesji zostały podjęte następujące uchwały:

 1. Uchwała Nr XLIV/214/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/206/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021 – 2037.

 2. Uchwała Nr XLIV/215/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 14 grudnia 2021 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021 – 2037.

 3. Uchwała Nr XLIV/216/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2021 rok.

 4. Uchwała Nr XLIV/217/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 1/5/2018 Rady Gminy Kolno z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kolno.

 5. Uchwała Nr XLIV/218/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym i sołtysom.

 6. Uchwała Nr XLIV/219/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/189/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kolno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Uchwała Rady Gminy Kolno z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kolno nie zyskała poparcia większości, tym sam nie została przyjęta.

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:  http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja