lutry2

 OGŁOSZENIE - Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Lutry w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na 2022 r.