Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem: 
Ogłoszenie - XL Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 22 września 2021 roku o godz. 12.00