Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:
http://bip.kolno-gmina.pl/79/Wykazy_2C_ogloszenia_2Cprzetargi/