W dniu 2 czerwca 2021 r. odbyła się XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kolno z planowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kolno.
  3. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę Nr XXV/122/2020 Rady Gminy Kolno z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kolno.
  4. Zakończenie posiedzenia i zamknięcie obrad sesji.

Z uwagi na obecną liczbę radnych, która nie stanowiła quorum, przy którym mogą być podejmowane prawomocne uchwały Przewodniczący zamknął obrady sesji.

 

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:

https://www.hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja