Ogłoszenie o pracach obserwacyjno – pomiarowych w ramach monitoringu na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach, w latach 2020-2021.