Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem: http://bip.kolno-gmina.pl/wakaty/8/status/