Informacja o złożeniu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Fundację Fundusz Ziemi Olsztyńskiej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Fundację Fundusz Ziemi Olsztyńskiej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego.