Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminyu Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/181/Spis_Powszechny_Ludnosci_i_Mieszkan_2021/