Wicej informacji na stronie internetowej Biuletznu Informacji Publicynej Gminz Kolno pod adresemŁ

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/2274_OGLOSZENIE_KOMISJA_15.03.pdf