W dniu 10 marca 2021 r. odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Kolno, na której podjęto następujące sprawozdania i uchwały:

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie za rok 2020.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie oraz Centrum Kultury w Bęsi za rok 2020.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kolno w 2020 roku.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kolno w 2020 roku.

Uchwała Rady Gminy Kolno XXXII/159/2021 z dnia 10 marca 2021. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021-2035.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/12/glosowanie/134

Uchwała Rady Gminy Kolno XXXII/160/2021 z dnia 10 marca 2021. r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2021 r.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/12/glosowanie/136

Uchwała Rady Gminy Kolno XXXII/161/2021 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kolno na lata 2021-2027

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/12/glosowanie/138

Uchwała Rady Gminy Kolno XXXII/162/2021 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolnie poprzez likwidację Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolnie Szkoły Filialnej w Bęsi.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/12/glosowanie/140

Uchwała Rady Gminy Kolno XXXII/163/2021 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolno na 2021 r.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/12/glosowanie/143

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja