Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Samorządowego w Kolnie z filią w Bęsi pod adresem:

http://bipprzedszkole.kolno-gmina.pl/28/Aktualnosci/

pod nazwą:

INFORMACJA DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KOLNIE Z FILIĄ W BĘSI W SPRAWIE REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022