JMGslider 01 14 2021

Wójt Gminy Kolno informuje, że dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zorganizowana zostanie pomoc w transporcie.

Pomocą objęte zostaną osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub odpowiednio 1 grupę z ww. schorzeniami, a także osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień.

Osoby zainteresowane lub najbliżsi tych osób mogą dzwonić do Urzędu Gminy Kolno od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 pod numer telefonu (89) 716 32 26.