Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/79/Wykazy_2C_ogloszenia/

oraz

http://bip.kolno-gmina.pl/58/Zarzadzenia_Wojta/