W dniu 27 listopada 2020 r. odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Kolno, podczas której podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr XXIX/140/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2020-2034

Wykaz imienny głosowania:

  1. https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/3/glosowanie/17
  1. Uchwała Nr XXIX/141/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2020 r.

Wykaz imienny głosowania:

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/3/glosowanie/20

  1. Uchwała Nr XXIX/142/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na 2021 rok.

Wykaz imienny głosowania:

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/3/glosowanie/21

  1. Uchwała Nr XXIX/143/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wykaz imienny głosowania:

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/3/glosowanie/22

  1. Uchwała Nr XXIX/144/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kolno na 2021 rok.

Wykaz imienny głosowania:

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/3/glosowanie/23

  1. Uchwała Nr XXIX/145/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kolno na 2021 rok.    

           Wykaz imienny gøosowania:

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/3/glosowanie/19 

Podczas obrad sesji Radni po raz pierwszy mieli możliwość głosowania za pomocną tabletów w ramach projektu pn.: „Elektronizacja Usług Publicznych Gminy Kolno” w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region” Działania 3.1 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wyniki głosowania oraz dyskusje można śledzić na stronie internetowej www.e.kolno-gmina.pl

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:

 

https://www.hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://kolno-gmina.pl/mieszkancy/aktualnosci/2078-xxix-sesja-rady-gminy#sigProIdd6ee2060e3