Informujemy, że w dniach 10.03.2020 do 13.03.2020 pracownicy akredytowanego laboratorium badawczego MOBI-TELEKOM z Sopotu będą wykonywali pomiary poziomów pól elektromagnetycznych od anten stacji bazowej telefonii komórkowej T-MOBILE 34733(N!44733)_GOL_KOLNO_GORKOWO zlokalizowanej w miejscowości Górkowo dz. nr 10/3, gm.Kolno, woj.warmińsko-mazurskie.
Pomiary będą wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258, punkt 14).

mapa z zasięgiem gm.Kolno N44733