Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie zatrudni pracownika socjalnego.

Wymagania zawodowe :

  • wykształcenie zgodne z art.116 oraz 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej. (Dz. U. z 2019 r poz. 1507 z późn. zm.),
  • Uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Doświadczenie w w/w zawodzie mile widziane.

Szczegółowe informacje można uzyskać Tel. 89 7163293

 

                               Kierownik GOPS

                                                                                                   w Kolnie