W dniu 5 listopada 2019 roku Pan Piotr Szulc Wójt Gminy Kolno przy kontrasygnacie Pani Iwony Brzuśkiewicz Skarbnik Gminy Kolno podpisał umowę na realizację zamówienia publicznego polegającego na „Doprowadzeniu do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego pieszo - jezdnego, zlokalizowanego w granicach działki nr 271/47 w miejscowości Górowo gmina Kolno” z Panem Arkadiuszem Wojtkowskim i Panem Januszem Wojtkowskim reprezentującymi Firmę Handlowo - Usługową AKRO-ROL S.C. w Olsztynie. Koszt wykonania zamówienia publicznego to 365 000,00 zł brutto.

Inwestycja polegała będzie na przebudowie drogi dojazdowej i wymianie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Górowo, gm. Kolno. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na dzień 30 listopada 2019 r.

Inwestycja w całości realizowana będzie dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej, którą Gmina Kolno pozyskała z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.