Koło Gospodyń Wiejskich w Bęsi realizuje projekt z okazji obchodów 630 lecia założenia wsi Bęsia z programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia".

Z tej okazji w dniu 25.10.2019r w Centrum Kultury w Bęsi odbyło się spotkanie z Tomaszem Sowińskim, regionalistą, autorem książek zserii „Tajemnice Warmii i Mazur”. W swojej prelekcji poruszył on temat wielu nierozwiązanych, niewyjaśnionych zagadek historycznych, sekretów wojennych, tajemniczych budowli, zaginionych skarbów, ukrytych dzieł sztuki na terenie Warmii i Mazur, w tym również w Bęsi i gminie Kolno.
Spotkanie poprzedziło otwarcie: wystawy fotograficznej pokazującej wieś i życie jej mieszkańców na przełomie XIX – XX wieku. Na wspomnianej wystawie prezentowane są też eksponaty zgromadzone przez samych mieszkańców przedstawiające pamiątki, historyczne narzędzia używane we wsi.
Podczas otwarcia miejscowy pasjonat historii wsi Stefan Bigus omówił proces jej założenia oraz zmian jakie nastąpiły na przestrzeni wieków.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Bęsi, dla których to była wspaniała lekcja historii, w tym tożsamości wsi, a mieszkańcom przypomnienie ważnych miejsc i zdarzeń.