W dniu 28 sierpnia 2019 r. Wójt Gminy Kolno Piotr Szulc podpisał z Województwem Warmińsko - Mazurskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina i Członka Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego Sylwię Jaskulską umowę na udzielenie Gminie Kolno w 2019 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z działu - budowa, rozbudowa, modernizacja remiz Ochotniczych Straży Pożarnych - dla OSP Lutry, OSP Kruzy, OSP Kolno.

Serdeczne podziękowania należą się dla Pana Tomasza Jarmużewskiego – Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kolnie za zaangażowanie i sporządzenie wniosku o dofinanowanie.

Termin wykonania zadania inwestycyjnego planowany jest do dnia 29 listopada 2019 r.