Więcej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/1329_Ogloszenie_o_Posiedzeniu_Komisji_Rolnictwa_i_inicjatyw_gospodarczych_Rady_Gminy_Kolno_w_dniu_29_sierpnia_2019_r..pdf