W dniu 14.08.2019 r. została podpisana przez Wójta Gminy Kolno Pana Piotra Szulca Umowa na wykonanie Projektu Budowlanego Przedszkola Samorządowego w Kolnie z wykonawcą Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder na kwotę 51 660,00 zł Brutto

Termin wykonania zadania do dnia 30.11.2019 roku.

JMGIMG 0163 08 14 2019

JMGIMG 0168 08 14 2019

JMGIMG 0169 08 14 2019