Więcej na stronie internetowej pod adresem:

https://bip.warmia.mazury.pl/1151/ogloszenie-konkursu-male-granty-soleckie-marszalka-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-2019-roku.html