Więcej na stronie internetowej pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/1022_zebrania_wiejskie_-_ogloszenie_Wagsty.pdf