Więcej na stronie internetowej pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/1021_zebrania_wiejskie_-_ogloszenie_Kominki.pdf