Podczas obrad XXXVI sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 21 maja 2018 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie podjęto następujące uchwały:

  1. uchwałę nr XXXVI/227/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2027.
  2. uchwałę nr XXXVI/228/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2018 rok.