O G Ł O S Z E N I E Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy