slider

160 uczniów z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymało w roku szkolnym 2016/2017 stypendia Prezesa Rady Ministrów. W uroczystej gali z udziałem wyróżnionych uczestniczył wicewojewoda Sławomir Sadowski, który wraz z wicekuratorem Wojciechem Cybulskim wręczył akty przyznania stypendiów. Wśród 160 uczniów znalazła się także mieszkanka Naszej Gminy Pani Katarzyna Żuk, uczennica Klasy II Technikum Nr. 1 Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie.

Gratulujemy!

Więcej na stronie pod adresem:

>> Młodzi, zdolni i pracowici <<