Minister Klimatu i Środowiska zaprasza Was do przesyłania zgłoszeń w naborze kandydatów na Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej , organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska. Druga kadencja Rady rozpocznie się na przełomie września i października 2022 roku i będzie trwać dwa lata.

 

Do udziału w naborze zapraszam wszystkie osoby, którym bliskie są zagadnienia związane z polityką klimatyczną, energetyczną i ekologiczną Polski, i które chcą przedstawiać swoje propozycje i opinie w sprawach związanych z obszarami działalności Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Młodych ludzi, którzy mają pomysły i są gotowi zaangażować się w działania edukacyjne i własnym przykładem promować wśród rówieśników proekologiczne zachowania.

W procesie rekrutacji wyłonione zostaną 32 osoby w wieku od 15 do 26 lat, które powołam na Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Wasze zgłoszenia zostaną podzielone na dwie grupy.

I. grupa: osoby poniżej 20 roku życia (osoby, które w dniu ogłoszenia naboru nie mają ukoficzonych 20 lat). W tej grupie wiekowej , z każdego województwa zostanie wyłoniony jeden uczestnik naboru z najwyższą oceną merytoryczną, łącznie wybranych zostanie 16 uczestników.

II. grupa: osoby powyżej 20 roku życia (osoby, które w dniu ogłoszenia naboru kończą lub mają ukończone 20 lat). W tej grupie wiekowej zostanie wybranych 16 uczestników naboru z najwyższą oceną merytoryczną, bez podziału na województwa.

 

Do Waszych zadań jako członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej należeć będzie:

1)wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra, w tym propozycji rozwiązań;

2) kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych i proklimatycznych;

3) podnoszenie poziomu wiedzy wśród młodzieży w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym Formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie  internetowej ministerstwa: www.gov.pl/web/klimat/MRK. Na Wasze Formularze zgłoszeniowe czekamy do 30 czerwca 2022 roku.