W dniu 21.06.2018 r. miało miejsce zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Gimnazjum. Uczniowie klas III otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Najlepszym uczniom za dobre wyniki w nauce, sporcie i za czynny udział w życiu szkoły wręczono nagrody oraz dyplomy. Uczniowi z najwyższą średnią, Gracjanowi Oleszkiewiczowi Wójt Gminy Kolno wręczył list gratulacyjny oraz skromny upominek.

Absolwenci pożegnali szkołę uroczyście tańcząc Poloneza.

Kochani!

Życzymy Wam wielu sukcesów i pomyślności!