Strategia Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026

Bezpośredni link do Strategii Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026 Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno:

http://bip.kolno-gmina.pl/77/Strategia_Rozwoju_Gminy_Kolno_na_lata_2016-2026/