Więcej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie pod adresem:

http://bipgops.kolno-gmina.pl/10004/Aktualnosci/

oraz na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

 O G Ł O S Z E N I E 500 Strona 1