Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego

Ogłoszenie

kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegającej_się_o_zatrudnienie