Zarządzenie nr 115 z dn. 29.12.2015r. w sprawie powierzenia i wysokości udzielonej dotacji w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2016r. w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, gdzie w/w realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki pt. Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kolno do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w roku 2016

Zarządzenie nr 115 z dn. 29.12.2015r.

Wizyta delegacji z Gminy Kolno w Gminie Belm.

W dniu 04 sierpnia 2014r. w Urzędzie Gminy Kolno podpisano umowę na realizację zadania pt. „Budowa sali gimnastycznej w Kolnie".

W dniu 26 czerwca 2015 roku odbyła się VII Sesja Rady Gminy Kolno.