W dniu 26 czerwca 2015 roku odbyła się VII Sesja Rady Gminy Kolno.

VII Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 26 czerwca 2015 roku o godz. 12.30

VII Sesja Rady Gminy Kolno

Dnia 16.06.2015r. w Urzędzie Gminy Kolno odbyło się spotkanie Wójta Gminy Kolno...

Gminne Dni Rodziny w Kolnie- 30 maja 2015 r. pt. "Rodzina to siła, las to życie- w Gminie Kolno to zauważycie."

Biskupieckie Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości

1 Grudnia 2014r. odbyła się I Sesja Rady Gminy Kolno, podczas której nowo wybranym Radnym oraz Wójtowi zostały wręczone zaświadczenia o wyborze. Podczas Sesji wszyscy obecni Radni oraz Wójt złożyli ślubowanie.