Obwieszczenie Wójta Gminy Kolno z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kolnie w wyborach do Rady Gminy Kolno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kolno z dnia 17 sierpnia 2018 r.w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Kolno przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.